4 lata do Niepodległej - opowieść o I Wojnie Światowej w Polskim Języku Migowym

Metryczka projektu:
Tytuł: „4 lata do Niepodległej - opowieść o I Wojnie Światowej w Polskim Języku Migowym”
Grantodawca: Muzeum Historii Polski
Realizator: Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami”

Opis projektuidź do menu

Projekt „4 lata do Niepodległej - opowieść o I Wojnie Światowej w Polskim Języku Migowym" to nowa inicjatywa o tematyce historycznej, którą Fundacja Między Uszami zrealizowała w ramach programu „Patriotyzm Jutra" finansowanego z grantu Muzeum Historii Polski. Głównym tematem naszego projektu jest I Wojna Światowa oraz kwestia odzyskania w wyniku jej zakończenia niepodległości przez Polskę. Naszym priorytetowym założeniem było stworzenie multimedialnej platformy edukacyjnej, której celem jest pomoc dla głuchych uczniów oraz ich nauczycieli na lekcjach historii.

W ramach obchodów setnej rocznicy wybuchu konfliktu przygotowaliśmy specjalnie dedykowaną stronę, na której przedstawiamy poszczególne etapy wojny, jej przyczyny, przebieg oraz skutki - zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i związanym z odrodzeniem się Państwa Polskiego. Prezentujemy najważniejsze wydarzenia oraz najważniejsze postaci, które miały wpływ na losy toczącej się przez cztery lata wojny. Uzupełnieniem treści są ciekawostki, zdjęcia oraz grafiki przedstawiające rzeczywistość tamtych czasów. Wszystkie materiały zgromadzone na stronie opracowane zostały w sposób dwujęzyczny - w Polskim Języku Migowym i w języku polskim.

Projekt powstał w oparciu o autorski scenariusz, a tłumaczenia tekstów na PJM przygotowały lektorki współpracujące z Fundacją Między Uszami - serdecznie dziękujemy. Specjalne podziękowania dla Galizisches Infanterieregiment nr 13 "Krakowskie Dzieci", GRH II Brygady Legionów oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Poznańczycy", bez których wydatnej pomocy realizacja tego przedsięwzięcia również nie byłaby możliwa.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony zeszłorocznego projektu "I dali znak - opowieść o powstaniu styczniowym w języku migowym" poświęconego 150-leciu wybuchu powstania styczniowego, do którego odnośnik znajduje się na stronie głównej Fundacji.

Przyczynyidź do menu

Historia I Wojny Światowej to przede wszystkim historia licznych napięć i konfliktów pomiędzy państwami europejskimi, jakie narastały w ich wzajemnych stosunkach już od połowy XIX wieku. Jakie są najważniejsze zdarzenia oraz okoliczności, których wystąpienie oraz wzajemne oddziaływanie sprawiło, że doszło do wybuchu pierwszej wojny w skali globalnej? Na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedź poniżej.
Pomiędzy którymi państwami toczył się spór o prowincje Alzacja i Lotaryngia?
 • Francją i Niemcami
 • Niemcami i Austro-Węgrami
 • Niemcami i Rosją
Które państwa wchodziły w skład sojuszu zwanego potocznie entente?
 • Francja, Niemcy, Wielka Brytania
 • Francja, Rosja, Wielka Brytania
 • Niemcy, Rosja, Włochy
Czyja śmierć bezpośrednio spowodowała wybuch I wojny światowej?
 • Franciszka Józefa I
 • Gawriło Principa
 • Franciszka Ferdynanda
Które państwo posiadało przed wybuchem wojny największą marynarkę wojenną?
 • Niemcy
 • Wielka Brytania
 • Rosja
Które z tych państw na początku wybuchu wojny ogłosiło neutralność?
 • Włochy
 • Rosja
 • Turcja
Przejdź do następnego pytania

Przebiegidź do menu

Rok 1914: Początek wojny, która okazała się najdłuższym konfliktem zbrojnym na kontynencie europejskim od czasów wojen napoleońskich. Czy w momencie jej wybuchu ktokolwiek spodziewał się, że potrwa ona aż tak długo? Rok 1915: Przedłużający się konflikt stał się dla wielu osób codziennością. Walki toczyły się nieustannie na trzech frontach europejskich oraz w takich zakątkach świata jak Kaukaz, Bliski Wschód czy Afryka. Wojna odsłoniła również swoje najstraszniejsze oblicze. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu nowoczesnych zbrojeń skala zniszczeń i liczba ofiar okazały się nieporównywalne z żadnym wcześniejszym konfliktem militarnym. Rok 1916: Z dzisiejszej perspektywy rok 1916 to przede wszystkim dwie krwawe bitwy - pod Verdun i nad Sommą. Prowadzone przez wiele miesięcy starcia przyczyniły się do powstania nowego rodzaju wojen - wojen na wyczerpanie. Działania zbrojne stawały się coraz bardziej wyniszczające dla walczących armii przy jednoczesnych niewielkich sukcesach strategicznych. Rok 1917: Bezskuteczna wojna w okopach, pogarszająca się sytuacja ludności cywilnej oraz brak perspektyw na szybkie zakończenie konfliktu skutkowały coraz większym niezadowoleniem wśród żołnierzy oraz społeczeństw państw walczących. Najpoważniejsze w skutkach okazały się dwie rewolucje w Rosji. Do konfliktu przystąpiły też Stany Zjednoczone, dając państwom ententy nadzieję na końcowy sukces. Rok 1918: I Wojna Światowa zakończyła się nie tyle wskutek zdecydowanego zwycięstwa jednej ze stron, co raczej w wyniku ogólnego wyczerpania i zniechęcenia biorących w niej udział mocarstw. Państwa Centralne na czele z Niemcami i Austro-Węgrami zostały pokonane, a podpisanie przez pierwsze z nich rozejmu w dniu 11 listopada oznaczało nie tylko koniec wojny, ale również odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.
Na jakim froncie miały miejsce bitwy pod Ypres i nad Sommą?
 • na froncie wschodnim
 • na froncie południowym
 • na froncie zachodnim
Jaki był cel tzw. „wyścigu do morza”?
 • zbudowanie jak największej liczby okrętów
 • zablokowanie Kanału La Manche
 • przejęcie kontroli nad Morzem Bałtyckim
Czym były U-Booty?
 • nowoczesnymi amerykańskimi bombowcami
 • niemieckimi okrętami podwodnymi
 • nazwą jednostek wojskowych walczących po stronie Państw Centralnych
W którym państwie pod koniec wojny wybuchła Rewolucja Lutowa?
 • W Rosji
 • W Niemczech
 • W Turcji
Które państwo jako pierwsze poddało się?
 • Niemcy
 • Austro - Węgry
 • Bułgaria
Przejdź do następnego pytania

Skutkiidź do menu

Świat jeszcze nigdy nie doświadczył tak straszliwej i niosącej ze sobą tak wiele polityczno-społecznych konsekwencji wojny. Wraz z dniem wygaśnięcia konfliktu upadły wielkie europejskie mocarstwa, takie jak carska Rosja, monarchia Austro-Węgierska i Cesarstwo Niemieckie. Powstał szereg nowych państw, które w czasach niestabilności same musiały zatroszczyć się o swoją pozycję na mapie Europy i Świata, kontynent europejski pogrążył się w poważnym kryzysie gospodarczym, a na przegrane państwa nałożono szereg postanowień, które jeszcze bardziej utrudniły im odbudowę z wojennych gruzów.
Ilu żołnierzy szacunkowo zginęło podczas całego konfliktu?
 • około 48 milionów
 • około 8 milionów
 • około 25 milionów
Które z poniższych państw powstało wskutek zakończenia I Wojny Światowej?
 • Belgia
 • Szwecja
 • Finlandia
Jak potocznie nazywał się główny traktat pokojowy kończący wojnę?
 • traktat paryski
 • traktat wersalski
 • traktat francuski
Co między innymi zakładał traktat pokojowy z Niemcami?
 • zniszczenie całej floty wojennej
 • przejęcie władzy w państwie przez komisję międzynarodową
 • rozbiór państwa niemieckiego
Kto po zakończeniu działań wojennych przejął władze w Rosji?
 • Mikołaj II
 • Bolszewicy
 • Faszyści
Przejdź do następnego pytania

Polska niepodległaidź do menu

Wybuch I Wojny Światowej stał się również okazją do niepodległościowego zrywu, który skutkował odzyskaniem przez nasz kraj pełnej suwerenności z dniem 11 listopada 1918 roku. Pomimo ścierania ze sobą różnych koncepcji odnośnie kształtu przyszłej niepodległości Polski, wielcy przywódcy i mężowie stanu tamtych czasów potrafili osiągnąć porozumienie w najważniejszych kwestiach. Również podzielona przez zabory ludność w chwili próby zjednoczyła się i stawiła opór wojskom ukraińskim oraz bolszewickim, gwarantując nam stałe i bezpieczne granice.
Który z wybitnych działaczy niepodległościowych został uznany przez państwa zachodnie za oficjalnego przedstawiciela Państwa Polskiego w czasie wojny?
 • Roman Dmowski
 • Józef Piłsudski
 • Ignacy Paderewski
Gdzie odbyła się powojenna konferencja pokojowa, na której prezydent Woodrow Wilson stwierdził, że Polska musi być państwem niepodległym?
 • w Waszyngtonie
 • w Magdeburgu
 • w Paryżu
Jak nazywał się krakowski komitet, który pełnił rolę jednego z pierwszych niezależnych organów polskiej władzy?
 • Rada Regencyjna
 • Polska Komisja Likwidacyjna
 • Naczelna Rada Ludowa
W którym z tych regionów nie wybuchło żadne powstanie niepodległościowe?
 • na Śląsku
 • w Wielkopolsce
 • na Pomorzu
Z kim Polacy stoczyli Bitwę Warszawską, która zadecydowała o losach wschodniej granicy naszego państwa?
 • z Rosjanami
 • z Niemcami
 • z Ukraińcami
Przejdź do następnego pytania

Słowniczekidź do menu

W poniższym słowniczku znajdziecie terminy oraz wyrażenia, które zostały przetłumaczone przez nasze wolontariuszki w celu wyjaśnienia ich często skomplikowanych znaczeń. Po obejrzeniu tych materiałów z pewnością łatwiej będzie mogli zrozumieć wiele z prezentowanych treści.